Servicii oferite :

 

Asistenta si consultanta pentru inceperea unei afaceri :

- consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale
- inregistrarea si radierea de societati comerciale

Servicii profesionale de evidenta contabila


• inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
• elaborarea balantei de verificare lunara;
• intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
• contabilitate de gestiune;
• intocmirea bilantului contabil;
• intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
• verificarea si certificarea bilantului contabil;
• consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.

 

Servicii de personal - salarizare


• consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
• Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
• intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor;
• intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;
• elaborarea fiselor fiscale.

 

Expertiza. Evaluare. Cenzorat.


expertiza contabila judiciara;
expertiza contabila amiabila;
arbitraj in cauze civile;
evaluarea patrimoniului societatii;
audit intern; Verificarea si certificarea bilantului contabil;
activitate de cenzorat si audit financiar

Consultanta, asistenta si rapoarte de analiza

economico-financiara si fiscala


• analiza structurilor financiare;
• analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
• analiza datoriilor si creantelor;
• analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
• intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
• consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale);
• asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.

 

 

Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar


• consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii);
• elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe;
• analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente);
• consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
• instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
• consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii.